het belang ervan

Borstvoeding

Kraamcentrum Nîma vindt borstvoeding heel belangrijk. Omdat borstvoeding de beste en meest natuurlijke voeding is voor je baby. Om ervoor te zorgen dat onze kraamverzorgenden de beste voorlichting en ondersteuning kunnen bieden tijdens de kraamweek bieden wij meerdere borstvoedingscursussen aan per jaar zodat de verworven kennis actueel blijft.

Daarnaast volgen wij de tien vuistregels die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF hebben opgesteld met als doel het welslagen van de borstvoeding.

borstvoeding

De tien vuistregels

N

Een goed borstvoedingsbeleid

N

Voorlichting aan aanstaande ouders

N

Goed aanleggen en zo nodig kolven

N

Moeder en kind bij elkaar (rooming-in)

N

Geen speen of fopspeen

N

Deskundige begeleiding

N

De eerste borstvoeding kort na de bevalling

N

Geen bijvoeding in principe

N

Borstvoeding op verzoek

N

Samenwerking met borstvoedingsgroepen

Voeding

Wij bieden de optie om uw benodigde borstkolven bij ons te huren.

Verhuur van borstkolven

Wij bieden de optie om uw benodigde borstkolven bij ons te huren.